NÁHRADNÍ PLNĚNÍ za OZP

Juwital s.r.o. je společensky odpovědnou společností, která zaměstnává více než 50 % invalidních osob (v současné době 33 osob uznaných invalidními ve 3. stupni, tj. osob s těžším zdravotním postižením), které se podílejí především na kompletaci a balení výrobků.

Poměr zaměstnanců se sníženou pracovní schopností a zaměstnanců bez zdravotního omezení nám umožňuje nabízet veškeré produkty v rámci tzv. náhradního plnění. To znamená, že nákupem zboží od firmy JUWITAL s.r.o. mohou odběratelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost stanovenou zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (§ 81), čímž lze z pohledu vnitřní ekonomiky podniku ušetřit až 36 % z ceny výrobků.

Od roku 2004 je společnost JUWITAL s.r.o. členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR ocenilo v roce 2005 naši firmu za mimořádný přínos v oblasti integrace občanů se zdravotním postižením.

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ
PODLE §§ 79 AŽ 81 ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI

 
Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce ČR:
  1. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
  2. součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
  3. spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  4. spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.
 
Zaměstnavatelé jsou povinni
  1. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  2. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní rehabilitace,
  3. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,
  4. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.počet zaměstnanců povinný podíl OZP odvod do státního rozpočtu v Kč nákup výrobků/služeb v rámci NP v Kč
25 1 64 758 181 321
100 4 259 030 725 284
200 8 518 060 1 450 568
500 20 1 295 150 3 626 420
1 000 40 2 590 300 7 252 840
5 000 200 12 951 500 36 264 200Povinný podíl zaměstnávání OZP 4%
Průměrná měsíční mzda 2015 (I.-III. Q) v Kč 25 903 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP: 2,5 x 25 903 = 64 758 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP: 7 x 25 903 = 181 321 Kč

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.