info@juwim.cz
+420 281 011 731

O nás

Společnost JUWITAL s.r.o. vznikla v roce 2003 v návaznosti na předchozí 14-ti letou tradici výzkumu a vývoje v oblasti imunomodulace (vyvážení a podpory imunitního systému). Jsme ryze českou vývojovou, výrobní a distribuční společností. Naším hlavním cílem je přispět ke zlepšení zdravotního stavu lidí, zvířat i rostlina podpořit ochranu životního prostředí.

Čerpáme z přírody pro zdraví všech.

Jsme exkluzivním výrobcem unikátního preparátu JUWIM®, který je základem všech našich produktů pro humánní i veterinární oblast. Bezodpadový technologický proces je zakončen výrobou listového hnojiva pro podporu růstu rostlin.

Veškeré produkty jsou koncipovány ve spolupráci s renomovanými výzkumnými pracovišti a předními odborníky tak, abychom se co nejvíce přiblížili požadavkům individuálního řešení potřeb cílové skupiny nebo situace. Pozitivní výsledky se potvrzují v praxi v těch nejnáročnějších podmínkách. Naše výrobky pro humánní oblast ve formě tablet, kapek nebo rozpustných práškových směsí jsou využívány v preventivních, ozdravných i ochranných programech pro děti ve školkách, pro dospělé i pro seniory.

Jako první v ČR jsme začali vyvíjet preparáty na základě specifických požadavků a potřeb jednotlivých podniků, a to i pro pracoviště, kde jsou zaměstnanci vystaveni vysoké fyzické i psychycké zátěži nebo zvýšené nemocnosti. Uplatnění ochranných nápojů z naší produkce se osvědčilo i při tak náročných akcích jakou je např. 14. Světová hasičská olympiáda na mnoha mezinárodních odborných kongresech a výstavách.

Všechny výrobky pro humánní potřebu mají certifikáty o zdravotní nezávadnosti vydanými Státním zdravotním ústavem, jsou v registru Ministerstva zdravotnictví ČR a jsou v souladu s platnou legislativou EU pro výrobu i distribuci. Veterinární přípravky jsou registrovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně. Listové hnojivo pro podporu růstu rostlin SYNERGIN E – vital je registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze.

Cestou humanitarní pomoci ve formě dodávek výrobku Antisept Juwim gel jsme v rose 2005 přispěli záchranářům a lékařům na Srí Lance, kteří se aktivně účastnili záchranných akcí po ničivém řádění tsunami.

V rámci možnosti pomáháme neziskovým organizacím, ústavům sociální péče, léčebnám pro postižené, útulkům pro opuštěná zvířata zoozahradám i jednotlivcům.

Juwital je společensky odpovědnou společností, která se neztotožňuje s praktikami firem, které zaměstnávají zdravotně postižené zaměstnance pouze „na oko“. Zaměstnáváme více než 50% invalidních osob, které se podílejí především na kompletaci a balení výrobků.

Poměr zaměstnanců se stíženou pracovní schopností a zaměstnanců bez zdravotního omezení nám umožňuje nabízet veškeré produkty v rámci tzv. náhradního plnění. To znamená, že nákupem zboží od firmy Juwital s.r.o.mohou odběratelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost stanovenou zákonem č. 435/2004 Sb., § 81 čímž lze z pohledu vnitřní ekonomiky podniku ušetřit až 36% z ceny výrobků.

Od roku 2004 je společnost Juwital s.r.o. členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR ocenilo v roce 2005 naši firmu za mimořádný přínos v oblasti integrace občanů se zdravotním postižením.