BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. pořádá ve dnech 12. a  13. října 2016  pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí  a  Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

I. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016.

Tuto událost jsme si opravdu nemohli nechat ujít, a proto se stal JUWITAL s.r.o. jedním z dalších partnerů této konference, kde budeme prezentovat naše směsi pro přípravu ochranných nápojů a další naše produkty.

Hlavní témata konference jsou:

  • 50+ a další ohrožené skupiny zaměstnanců – podpora a uplatnitelnost
  • Nové technologie a způsoby práce – přínosy a hrozby
  • Ergonomie a pracovní prostředí – perspektivy a přístupy

 

Více informací o konferenci naleznete na adrese: http://www.vubp.cz/konference/2016/


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.